รับประกันสินค้า 1 ปี

ซ่อมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับประกันแบตเตอรี่ 3 เดือน

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสิทธิ์ประกันสินค้า /

สอบถามบริการหลังการขาย / ติดตามงานซ่อม

ลูกค้าสามารถสแกน Line QR Code ด้านข้างนี้

เพื่อส่งหลักฐานการสั่งซื้อให้กับเจ้าหน้าที่แอดมินได้ทันที

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องกรอกและนำส่งบัตรรับประกันมายังบริษัทดังเช่นเคยอีกต่อไป

"Sherman ก้าวล้ำ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า"

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • บริการซ่อมฟรี 1 ปี เมื่อนำเครื่องไปยังศูนย์บริการ Sherman ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแสดงบัตรรับประกันตัวจริงทุกครั้ง

  • อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานมีสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามกำหนด

อุปกรณ์และเหตุนอกเหนือการรับประกัน

  • เสาอากาศ, ตัวตู้รับเครื่อง, ฝาครอบช่องจูนเนอร์ และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

  • ตู้ลำโพง, ดอกลำโพง, หน้าผ้า, หน้ากาก, สาย AV, สาย RF, FUSE, หม้อแปลง, ไมค์

  • ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดปกติวิสัย, เคยถูกซ่อมมาโดยช่างที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของ Sherman, ถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดจากโรงงาน, การเคลื่อนย้าย/ขนส่ง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ไฟธรรมชาติ, ฟ้าผ่า, ไฟแรงสูง, แผ่นดินไหว หรือใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

  • ความเสียหายเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือเกิดอุบัติเหตุแก่เครื่อง เช่น ตกกระแทก

  • ความเสียหายเนื่องมาจากสัตว์หรือแมลง

  • ความเสียหายจากการขาดการดูแลและบำรุงรักษา

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายใดๆอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าซ่อมทุกกรณี อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า